Niedziela, 5 rano...

Jedni o 5 rano w niedzielę dopiero idą spać, inni wstają... a ja wyszedłem z aparatem na spacer.

Added on June 9, 2013