Cosmopolitan raz jeszcze

Kolejny raz podczas fotograficznego spaceru zaszedłem na Twardą, gdzie 160-metrowy apartamentowiec jest już prawie gotowy na przyjęcie pierwszych mieszkańców.

Added on Sept. 21, 2013