Komentarze w Django - wspólny szablon

Używając Django, mamy dostęp do użytecznej aplikacji komentarzy - django.contrib.comments. Pozwala ona powiązać system komentowania z różnymi modelami, w efekcie tę samą aplikację wykorzystamy umożliwiając komentowanie artykułów na blogu, zdjęć w galerii itp. Kilka znaczników pozwala w łatwy sposób osadzić widok komentarzy w szablonie. Często jednak w kilku aplikacjach sekcja komentarzy wygląda tak samo - mamy listę ostatnio dodanych wpisów i formularz pozwalający na dodanie nowej wypowiedzi. Co zrobić, żeby uniknąć kopiowania i wklejania kodu szablonu?

Continue reading »
Written on March 29, 2010