Siedem placów Warszawy

Śladami historycznego założenia urbanistycznego - siedmiu placów skupionych wokół Osi Saskiej.

Added on Dec. 29, 2012